Crowdfunding - Nový fenomén fundraisingu v oblasti kreativní kultury

Název práce: Crowdfunding - Nový fenomén fundraisingu v oblasti kreativní kultury
Autor(ka) práce: Maliosová, Natalie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá crowdfundingem - novinkou v oblasti financování kreativní kultury. Cílem této práce je představení tohoto pojmu a potvrzení hypotézy, že crowdfunding je perspektivní a životaschopnou formou fundraisingu i v rámci České republiky. Teoretická část detailně popisuje podstatu crowdfundingu. Prostor je zde věnován samotnému systému fungování crowdfundingu, příčinám jeho vzniku a historii. Dále jsou zde vymezena jeho specifika a jednotlivé podoby. Praktická část analyzuje český crowdfundingový portál Hithit.cz, prozatím nejúspěšnější podobnou platformu u nás. Druhým pilířem praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, jenž mělo za cíl zjistit míru povědomí o crowdfundingu u českých uživatelů internetu a jejich preference při užívání crowdfundingových portálů.
Klíčová slova: Hïthit.cz; Crowdsourcing; Internetový portál; Kreativní kultura; Fundraising; Crowdfunding
Název práce: Crowdfunding – the new phenomenon of fundraising in the field of creative culture
Autor(ka) práce: Maliosová, Natalie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with crowdfunding -- an innovation in financing the creative culture. Purpose of the thesis is to introduce this term and explain its implementation in Czech environment. This issue is described from both theoretical and practical perspective. The theoretical part explains in detail crowdfunding concept. It is devoted to the functioning of crowdfunding, its causes and its history. There are also described its specifics and individual forms. On the other hand the practical part analyzes a Czech crowdfunding web site, Hithit.cz, so far the most successful platform of its kind in our country. The second pillar is of the practical part are results of a questionnaire. The questionnaire was supposed to find out the level of awareness of crowdfunding of Czech users on Internet and their preferences while using such platform.
Klíčová slova: Crowdsourcing; Internet portal; Hithit.cz; Fundraising ; Creative culture; Crowdfunding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2013
Datum podání práce: 15. 6. 2013
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42302/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: