Internetové obchodování

Název práce: Internetové obchodování
Autor(ka) práce: Švejcar, Zbyněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá internetovým obchodováním, a to především z právního hlediska. Je zde popsán vývoj internetového obchodování a také základní pojmy, které jsou s touto oblastí spojeny. Dále se práce věnuje samotnému internetovému nákupu. Jsou popsány a vysvětleny náležitosti, které musí splňovat internetová smlouva, stejně tak práva spotřebitele v případě reklamace zboží a jeho právo od smlouvy odstoupit.
Klíčová slova: interent; elektronická smlouva; elektronický obchod
Název práce: E-commerce
Autor(ka) práce: Švejcar, Zbyněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the e-commerce from the legal point of view. The development of the e-commerce is described as well the basic terms which are with this area connected. Next goal of this thesis is to explain electronic purchase. What conditions the electronic contract consists of and the rights of the consumers in case of complaint to cancel this contract.
Klíčová slova: e-shop; online contract; internet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38831/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: