Právo šaria v muslimských státech

Název práce: Právo šaria v muslimských státech
Autor(ka) práce: Šplíchalová, Iveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lupták, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje vztah náboženství a společnosti islámských zemí v historickém kontextu, který zasahuje až do současnosti. Autorka se věnuje islámskému právnímu systému šarí'a, z historického hlediska popisuje vývoj právního systému a jeho stoupající a klesající vliv na společnost a stát. Cílem práce je porovnat sekularizační proces Turecké republiky a Íránské islámské republiky a zanalyzovat, co mělo vliv na případný odlišný proces.
Klíčová slova: Írán; sekularizace; Turecko; šari'a; islám
Název práce: Sharia law in muslim countries
Autor(ka) práce: Šplíchalová, Iveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lupták, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyzes the relationship between religion and society of Islamic countries in a historical context that extends to the present. The author deals with the Islamic Shariah legal system, from a historical perspective describes the development of the legal system and its increasing and decreasing impact on society and the state. The aim is to compare the process of secularization of Turkey and the Islamic Republic of Iran and analyze what influenced the process any different.
Klíčová slova: islam; Turkey; Sharia; secularization; Iran

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: