Venezuela a její členství v integračním uskupení Mercosur

Název práce: Venezuela a její členství v integračním uskupení Mercosur
Autor(ka) práce: Šebelová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Drahorád, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Integrační procesy v regionu Latinské Ameriky prošly za posledních dvacet let výraznými změnami. Jeden z prvních nejvýznamnějších integračních bloků, který vznikl v 90.letech minulého století, je Mercosur. Bakalářská práce sleduje proces a okolnosti ratifikace přijetí Venezuely, historicky první členské země, která byla přijata do Mercosuru od jeho založení. Práce zkoumá pozadí přijetí Venezuely a jejím primárním cílem je analyzovat pravděpodobné důsledky venezuelského členství na budoucí vývoj Mercosuru.
Klíčová slova: Venezuela; Mercosur; Latinská Amerika; Regionální integrace
Název práce: Venezuela and its membership in Mercosur
Autor(ka) práce: Šebelová, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Drahorád, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Integration processes in Latin America have changed in the last twenty years. One of the first major integration blocks, which was established in the 90s of the last century, is the Mercosur. This bachelor thesis follows the process and the circumstances of ratification of Venezuela as the first ever member country joined Mercosur since its beggining. The work examines the background of adoption of Venezuela and its primary objective is to analyze the likely consequences of Venezuelan membership on the future development of Mercosur.
Klíčová slova: Mercosur; Venezuela; Latin America; Regional integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39842/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: