Webová analytika se zaměřením na elektronické obchodování

Název práce: Webová analytika se zaměřením na elektronické obchodování
Autor(ka) práce: Heřman, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá webovou analytikou s důrazem na elektronické obchodování. Jejím cílem je čtenáře uvést do problematiky, popsat dostupné nástroje a metriky a tyto poznatky následně aplikovat na řešení konkrétního problému, kterým je provedení analýzy současného stavu a zvýšení použitelnosti vybraného internetového obchodu.
Klíčová slova: webová přístupnost; elektronické obchodování; analýza použitelnosti; webová použitelnost; multivariantní testování; Webová analytika
Název práce: Website Analytics for E-Commerce
Autor(ka) práce: Heřman, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smutný, Zdeněk
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with website analytics with emphasis on electronic trading. The aim of the thesis is to introduce the reader to the subject, describe the various tools and metrics and consequently apply the findings to solve a particular problem, which, in this case, is to perform an analysis of the current state and to raise the usability of a selected e-commerce site.
Klíčová slova: search engine optimization; website usability; multivariate testing; usability analysis; electronic trading; Web analytics; website accessibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2012
Datum podání práce: 11. 5. 2013
Datum obhajoby: 27. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40365/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: