Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výdaje na veřejnou správu měst

Autor práce: Pípová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci: Dugová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výdaje na veřejnou správu měst
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je zaměřena na komparaci výdajů na veřejnou správu statutárních měst Děčín a Teplice. Zahrnuje charakteristické znaky obou měst, zaměřuje se na organizaci magistrátu, orgány města, a především na výdaje na veřejnou správu a služby těchto měst a jejich komparativní analýzu. Navzdory podobnosti mezi městy panuje mezi nimi značný rozdíl ve výdajích na veřejnou správu. V roce 2010 šlo o rozdíl zhruba 70 milionů Kč. Jaké jsou důvody toho, že navzdory prakticky stejným charakteristickým znakům je rozdíl v tomto výdaji tak značný, je předmětem diplomové práce.
Klíčová slova: Teplice; Děčín; obce; výdaje na veřejnou správu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výdaje na veřejnou správu měst
Překlad názvu: Public administration expenditure of cities
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the comparison of expenditure on general administration of the statutory cities of Decin and Teplice. It includes features of both cities, focusing on the organization of the municipality, the city authorities, and in particular expenditure on public administration and services of these cities and their comparative analysis. Despite the similarities between them, there is a significant difference between the expenditure on public administration. In 2010, it was a difference of about 70 million CZK. What are the reasons that despite virtually the same characteristic features of the difference in this issue of such significance is the subject of this thesis.
Klíčová slova: Public administration expenditure; municipalities; Teplice; Decin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2012
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 10.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40546_xpipt02.pdf [2,95 MB]
Oponentura32215_xduga00.pdf [105,20 kB]
Hodnocení vedoucího40546_sedmih.pdf [102,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40546/podrobnosti