Analýza možností propagace malé firmy na internetu

Název práce: Analýza možností propagace malé firmy na internetu
Autor(ka) práce: Beránek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Oponenti práce: Soukup, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi propagace malé firmy na internetu a analyzuje výsledky různých kanálů, přes které je reklama realizována. Firmě byly vytvořeny internetové stránky, kterými se odlišuje od konkurence a přímo na webových stránkách je možnost masáž si objednat. Reklama je realizována za pomoci následujících kanálů: PPC reklama, bannery, SEO, Facebook, slevové poukazy,... Přestože se jedná o specifický produkt (masáže se specializací na lymfatické masáže) a konkrétní realizaci reklamních kampaní, práce by mohla sloužit jako univerzální příručka pro malé projekty, jak se na internetu prosadit. Práce provede čtenáře skrze výše zmíněné možnosti propagace na internetu, jejich následného vyhodnocení úspěšnosti za pomoci příslušných nástrojů. Poté budou zobrazeny výsledky konkrétní služby pro jednotlivé reklamní kanály.
Klíčová slova: konkurence; marketing; PPC; nakupování; internet; analýza; reklama
Název práce: Analysis of possibilities of promoting small business on the Internet
Autor(ka) práce: Beránek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Martin
Oponenti práce: Soukup, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the possibilities of promoting small business on the Internet and analyses the results of the different channels used to realize the advertising. Websites were created to a company. These internet pages are different from the competition on the website, for example you can book a massage. Advertising is realised using the following channels: PPC advertising, banners, SEO, Facebook, discount vouchers,... Although this is a specific product (massage, specializing in lymphatic massage) and a specific realization of advertising campaigns, work could be used as a universal guide for small projects on the Internet. Work learns readers about the above-mentioned possibilities of promotion on the Internet, their evaluation of the success with the help of the instruments. At the end, results are shown for each particular advertising channel.
Klíčová slova: analysis; marketing; advertising; PPC; shopping; internet; competition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: