O kolik zvyšují novoroční předsevzetí návštěvnost fitness centra?

Název práce: O kolik zvyšují novoroční předsevzetí návštěvnost fitness centra?
Autor(ka) práce: Hrabalík, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lahvička, Jiří
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo změřit vliv novoročních předsevzetí na návštěvnost ve fitness centru. Na datech o denní návštěvnosti a slevových akcí z fitness centra Hany Bany ve Zlíně v kombinaci s daty o počasí, informacemi o dnech v týdnu, státních svátcích a ročních období, jsem provedl odhad modelu pomocí metody nejmenších čtverců. Výsledky prokazují nárůst návštěvnosti v období novoročních předsevzetí. Maximální možný nárůst návštěvnosti byl odhadnut pro období mezi 30. a 40. dnem, kdy byl nárůst o 40,1% ceteris paribus. Souhrnně se pak ukázalo, že za 50ti denní období předsevzetí dochází k nárůstu návštěvnosti o 15,6% ceteris paribus.
Klíčová slova: fitness centrum; novoroční předsevzetí; návštěvnost; sebekontrola; počasí
Název práce: How much do New Year's resolutions increase a fitness center's attendance?
Autor(ka) práce: Hrabalík, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lahvička, Jiří
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aim of this thesis was measuring of effect of New Year's resolutions on attendance in fitness centre. I did estimation of model with ordinary least squares method on data of daily attendance and discounts from fitness centre Hany Bany in Zlín in combination with data of weather, information about days in week, national holidays and annual periods. Results yield increase of attendance in New Year's resolution period. Highest possible growth of attendance was estimated for period between 30th and 40th day of year when it was 40,1% ceteris paribus. Collectively results yield that in period of first 50 days attendance growth is equal to 15,6% ceteris paribus.
Klíčová slova: weather; attendance; fitness centre; self-control; New Year's resolutions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 19. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: