Management a řízení vybraných firem

Název práce: Management a řízení vybraných firem
Autor(ka) práce: Horáková, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Borková, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je to, aby byl podnik výkonný, úspěšný na trhu, dosahoval žádoucího zisku, a aby se jeho výkon či tržní pozice neustále zlepšovaly. Toho lze dosáhnout jen neustálým zlepšováním využitelnosti všech zdrojů, kterými podnik disponuje, a to zdrojů finančních, materiálních, informačních a v neposlední řadě zdrojů lidských. Zaměstnanci představují pro společnost nejcennější a zároveň nejdražší zdroj, v němž lze spatřovat významné konkurenční výhody. Zdaleka ne všechny firmy si tuto skutečnost uvědomují a jen málo z nich věnuje patřičnou pozornost všem oblastem řízení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2006
Datum podání práce: 29. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3676/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: