Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů a žen na titulních stranách českého tisku

Název práce: Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů a žen na titulních stranách českého tisku
Autor(ka) práce: Filípková, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je provést repliku Revize Goffmanovy analýzy zobrazování mužů a žen v reklamě (Bell, a další, 2002). Základem této práce je vyhodnocení výsledků mé analýzy, a také porovnání mých výsledků s výsledky původní analýzy a hypotézami, které byly v původní analýze stanoveny. Předmětem mé analýzy je český tisk. Do analýzy jsem zařadila 1 110 fotografií mužů, žen nebo skupiny obou, které byly publikovány na titulních stranách dvou českých deníků, a to Mladé fronty DNES a Práva. Jelikož jsou do analýzy zařazeny dva české deníky, je součástí práce také porovnání obou deníků.
Klíčová slova: Revize Goffmanovy analýzy zobrazování mužů a žen v reklamě; obrazová analýza; noviny; metody výzkumu médií; gender; vizuální prvky
Název práce: Semiotic Analysis of Visual Representation of Men and Women on the Front Pages of the Czech Press
Autor(ka) práce: Filípková, Denisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novák, Michal
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor's work objective is to carry out Goffman's Gender Advertisements revisited (Bell, a další, 2002) by way of replica. Evaluation of my analysis results is together with comparison of my findings with both the original analysis and hypotheses, which were defined by the original analyses. The subject matter of my analysis is Czech press. 1110 photos of men, women or groups of both are included in the analysis. These photos were published on front pages of two Czech dailies Mladá fronta DNES and Právo. Comparison of the both dailies is the parts of the Bachelor's work in view of these two dailies are included in the analysis.
Klíčová slova: newspapers; gender; visual elements; Goffman's Gender Advertisements revisited; image analysis; media research methods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 12. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42152/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: