Moderating role of brand attachment in brand crisis - case of Volkswagen brand crisis

Název práce: Moderating role of brand attachment in brand crisis - case of Volkswagen brand crisis
Autor(ka) práce: Nasanovich, Anastasiia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstract Crisis managers believe in the value of a favourable, pre-crisis reputation. The prior reputation can protect an organization during the crisis. This thesis focuses on consumers perception and attitude when finding out that they were unwillingly participating in Volkswagen Dieselgate. The research also investigates whether the brand attachment is a moderator of consumer purchase intention when a company has received widespread negative media exposure. To gain the deep understanding of customers perception of the Volkswagen brand after Dieselgate, in-depth interview research method was used. The interview was held with 26 participants from European countries. Finally, discussions, recommendations, and limitations of findings are presented.
Klíčová slova: brand; brand attachment; brand crisis; Volkswagen; Volkswagen emissions scandal; Dieselgate
Název práce: Moderating role of brand attachment in brand crisis - case of Volkswagen brand crisis
Autor(ka) práce: Nasanovich, Anastasiia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstrakt Krizoví manažeři věří v hodnotu dobré předkrizové reputace. Předchozí pověst může chránit organizaci během krize. Tato diplomová práce se zaměřuje na vnímání a postoj spotřebitelů při zjištění, že se nechtěně účastnili skandálu Volkswagen Dieselgate. Výzkum také zkoumá, zda je náklonost ke značce faktorem při nákupu spotřebitelů ve chvíli, kdy společnost zasáhla rozsáhlá negativní mediální publicita. Pro hlubší pochopení vnímání zákazníků značky Volkswagen po skandálu Dieselgate byla použita metoda hloubkového výzkumu. Na závěr jsou prezentovány diskuse, doporučení a omezení zjištění.
Klíčová slova: značka; vztah ke značce; krize značky; Dieselgate; Volkswagen ; Emisní skandál automobilky Volkswagen

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: