Employer branding jako nástroj personální činnosti ve firmě AIMTEC a.s

Název práce: Employer branding jako nástroj personální činnosti ve firmě AIMTEC a.s
Autor(ka) práce: Amlerová, Johana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Vokálek, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá aktuálním trendem personálního marketingu zvaným Employer branding. V práci jsou identifikovány a vyhodnoceny nástroje pro interní a externí budování značky zaměstnavatele. Poznatky z teoretické části práce jsou následně aplikovány do praxe. Praktická část zahrnuje analýzu činností spojených s Employer brandingem ve firmě AIMTEC a. s. a dotazníkové šetření, na základě kterého je vyhodnocena úspěšnost budování značky zaměstnavatele v této firmě. Kromě toho je dotazník zaměřen na preference studentů při výběru zaměstnavatele, z čehož jsou pak vyvozeny nejlepší způsoby, kterými je vhodné značku budovat. Cílem práce je na základě výstupů z dotazníků zhodnotit strategii firmy AIMTEC, kterou v rámci Employer brandingu uplatňuje, a představit návrhy k posílení Employer brandu této společnosti.
Klíčová slova: Employer branding; Budování značky zaměstnavatele; Personální marketing
Název práce: Employer Branding as an instrument of personal activities in AIMTEC a. s
Autor(ka) práce: Amlerová, Johana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Vokálek, Roman
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bacheler Thesis is focused on a modern trend in personal marketing called Employer Branding. The ambition of the thesis is to identify and evaluate tools that companies use to build and strengthen their internal and external Employer brand. Knowledge gained in the theoretical part is implemented into practical research. Practical part analyses strategy of Employer branding in AIMTEC a. s. and includes research in form of questionnaire which leads to evaluation of success of Employer Branding activities of this company. The research also includes preferences of students in choice of their future employer. This helps to understand the students motivation for their decisions in searching an employer who presents the best option for them. The objective of the thesis is to sum up the strategy of AIMTEC in Employer branding, qualify the success of it and present new concept to strengthen the Employer brand of this company.
Klíčová slova: Employer Branding; Human resources marketing; personal activities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2016
Datum podání práce: 31. 3. 2017
Datum obhajoby: 24. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: