Vnímání jinakosti v Evropě – analýza mediální scény před referendem o setrvání Velké Británie v Evropské unii

Název práce: Vnímání jinakosti v Evropě – analýza mediální scény před referendem o setrvání Velké Británie v Evropské unii
Autor(ka) práce: Kutišová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce přispívá k debatě o vnímání jinakosti v Evropě na základě analýzy mediální scény před referendem o setrvání Velké Británie v Evropské unii. Cílem práce je identifikace klíčových konceptů využívaných v mediálním diskurzu v době před referendem ke konstrukci vnitřní a vnější jinakosti v Evropě a následně pak zachycení důsledků tohoto rozlišování. Teoretickým východiskem je teorie kritické geopolitiky, která vysvětluje jakými způsoby společenství konstruují okolní prostor a vlastní identitu. Výsledkem práce je poté odpověď na otázku: jak britský tisk charakterizoval jinakost v Evropě ve dnech předcházejících referendu a jaké důsledky tato vnímaná jinakost měla na výsledek referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii?
Klíčová slova: Východní partnerství; Východní rozšíření; kategorizační analýza; analýza diskurzu; vnímání jinakosti v Evropě; teorie kritické geopolitiky; Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii 2016
Název práce: Perception of Otherness in Europe – Analysis of the Media Discourse before The United Kingdom European Union Membership Referendum 2016
Autor(ka) práce: Kutišová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis contributes to explaining the perception of otherness in Europe by conducting the analysis of the media discourse before The United Kingdom European Union membership referendum in 2016. The aim of this thesis is to identify the key concepts used in the media discourse to construct the internal and external otherness in Europe and to reflect the consequences of this practice. The thesis is based on the theory of critical geopolitics which helps us to understand how the social construction of territory and identity works. The result of this thesis is to answer the following question: how was the otherness in Europe described by the British press during the days before the referendum and how was the result affected by this description?
Klíčová slova: Eastern Partnership; Eastern Enlargement of the European Union; categorical data analysis; discourse analysis; otherness in Europe; theory of critical geopolitics; United Kingdom European Union membership referendum 2016

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 26. 5. 2017
Datum obhajoby: 25. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: