Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikání v pohostinství

Autor práce: Talaš, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fuchs, Jan
Osoba oponující práci: Srpová, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikání v pohostinství
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je ověřit finanční model fungování provozu typické úšpěšné Pražské restaurace, ověřit, zdali by byla zisková za předpokladu dodržování všech zákonných norem a zjistit, jak by se musely změnit vstupní podmínky modelu, aby si restaurace udržela původní ziskovost. V teoretické části je popsána metodika použitá pro sestavení modelu výsledovky a peněžních toků, platná legislativa relevantní pro provozování pohostinství a také marketingu v pohostinství. Na závěr jsou stručně formulovány doporučení, která by měly přispět ke zvýšení ziskovosti.
Klíčová slova: Podnikání v pohostinství; Finanční model; Ziskovost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikání v pohostinství
Překlad názvu: Business practices behind running a restaurant
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis aims to investigate and map the business practices behind running a typical successful restaurant and to build a financial model based on the findings. Then it verifies whether the model would remain profitable assuming all the business practices are in line with the law and it is investigated how would the initial conditions have to change in order to maintain the original profitability, still being in line with the law at the same time. The theoretical part describes how is the profit and loss model built and mentions the law relevant to the financial aspects of running a restaurant. Finaly a few short suggestions how to improve profitability is formed.
Klíčová slova: Running a restaurant; Financial model; Profitability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 29.05.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57845_talp00.pdf [867,59 kB]
Veřejná příloha15175_talp00.pdf [59,50 kB]
Oponentura51328_srpova.pdf [218,86 kB]
Hodnocení vedoucího57845_fucj01.pdf [61,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57845/podrobnosti