Státní a nestátní aktéři v procesu integrace imigrantů na švédský pracovní trh

Název práce: Státní a nestátní aktéři v procesu integrace imigrantů na švédský pracovní trh
Autor(ka) práce: Teska, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležal, Tomáš
Oponenti práce: Novotná, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice integrace imigrantů na pracovní trh ve Švédsku. Klade si za úkol ukázat a analyzovat agendu hlavních státních aktérů, kteří v procesu integrace na pracovní trh hrají značnou roli a následně ukázat možnosti doplnění státních institucí nestátními organizacemi v těch oblastech integrace, kde je to výhodné. Dále se práce snaží ukázat i způsoby komunikace státních i nestátních aktérů s nově příchozími imigranty.
Klíčová slova: Integrace; Švédsko; Pracovní trh
Název práce: State and non-state actors in the process of integrating immigrants into the Swedish labour market
Autor(ka) práce: Teska, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležal, Tomáš
Oponenti práce: Novotná, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the immigrant integration into the labour market in Sweden. It aims to show and analyze the agenda of the main state actors, which play a significant role in the process of integration into the labour market and subsequently show the possibility of complementing state institutions with non-state organizations in those areas where it is beneficial. In addition, the work tries to show ways of communication of state and non-state actors with newly arrived immigrants.
Klíčová slova: Integration; Labour market; Sweden

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 25. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57524/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: