Využití bayesovských sítí v manažerské praxi

Název práce: Využití bayesovských sítí v manažerské praxi
Autor(ka) práce: Rod, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Váchová, Lucie
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření kvantitativního modelu, který popisuje skutečnou bioplynovou stanici a její možný troubleshooting v agrární firmě Výrobně obchodní družstvo Kadov. Vytvořený model má vícero využití, prvé jako přímo podpora managementu při rozhodování, ať již o možné poruše, tak dále pro možná zlepšení. Neméně důležitou roli sehrává však i v objasnění vnitřních závislostí a provázanosti celého systému, kdy, na rozdíl od kvalitativního pojetí, přináší i tvrdý kvantifikovaný statistický pohled. Potřebná kvantifikace je realizována za pomoci bayesovského statistického přístupu ve formě bayesovské sítě a k ní vyvinutých postupů, používáme (leaky) noisy OR-gate model a metody diskretizace proměnných. Při modelování vycházíme zejména z interních dat společnosti o spolehlivosti. Pomocí sestaveného modelu jsme podrobně demonstrovali případné poruchy a dále i postup jejich odstranění.
Klíčová slova: Hugin; manažerská praxe; tvorba modelu; bayesovská síť; troubleshooting
Název práce: Use of Bayesian Networks in Managerial Practice
Autor(ka) práce: Rod, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Váchová, Lucie
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of our bachelor thesis is to create a quantitave model which describes real biogas plant (property of company VOD Kadov) and its troubleshooting. Our created model has broad applications. It can be used as a support tool for managerial decision making either for biogas plant's malfunction or for its improvement. Secondly it plays a major role in quantitative clarification of inner links and processes which takes place inside the biogas plant. This quantification is done by Bayesian statistic approach via Bayesian network and its methods. For modeling purposes we exploit (leak) noisy OR-gate model and various methods for variable discretization. We heavily use company's data for model creation. With our model we simulated the run of biogas plant and its possible malfunctions. We also provided an easy step by step guide how to troubleshoot these malfunctions.
Klíčová slova: Hugin; bayesian network; managerial practice; troubleshooting; model creation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: