Věrnost zákazníka jako konkurenční nástroj retailingové firmy

Název práce: Věrnost zákazníka jako konkurenční nástroj retailingové firmy
Autor(ka) práce: Haniková, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Turnerová, Lenka
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o významu věrného zákazníka pro firmu. Charakterizuje věrnost a spokojenost zákazníka společně s faktory, které je ovlivňují. Zabývá se problematikou udržení zákazníka a věrnostními programy jako jedním z možných způsobů, jak získat stálého zákazníka. Praktická část práce se týka trhu s nábytkem, firmy IKEA a jejího věrnostního programu IKEA FAMILY. Práce také obsahuje průzkum věnující se této firmě a programu IKEA FAMILY.
Klíčová slova: IKEA; věrnostní programy; spokojenost; věrnost
Název práce: Customer`s Loyalty as a Tool of Competition of the Retail Company
Autor(ka) práce: Haniková, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Turnerová, Lenka
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Customer`s Loyalty as a Tool of Competition of the Retail Company
Autor(ka) práce: Haniková, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Turnerová, Lenka
Oponenti práce: Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2008
Datum podání práce: 22. 5. 2008
Datum obhajoby: 11. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: