Efektivní řízení zákazníků ve společnosti Soma s. r. o

Název práce: Efektivní řízení zákazníků ve společnosti Soma s. r. o
Autor(ka) práce: Vernerová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žebrák, Miroslav
Oponenti práce: Volkmerová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza obchodních případů ve společnosti Soma s. r. o.. Na zažátku je definován trh a v další části úkoly jednotlivých oddělení v rámci společnosti (marketing, obchod, servis). Cílem je identifikovat oblasti, jejichž zlepšení by vedlo k vytvoření vyšší hodnoty pro zákazníka a současně k větším tržbám pro firmu Soma.
Klíčová slova: efektivní řízení zákazníků; vztah se zákazníky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2006
Datum podání práce: 30. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: