Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Monitoring sociálních sítí jako služba pro sledování okolí podniku

Autor práce: Filip, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jelínek, Ivan
Osoba oponující práci: Novotný, Ota
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Filip, Petr
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta informatiky a statistiky [cs]
Faculty of Informatics and Statistics [en]
Název katedry:Katedra informačních technologií [cs]
Department of Information Technologies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Monitoring sociálních sítí jako služba pro sledování okolí podniku [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Social network monitoring as a service to monitor business environment [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
služba; sociální síť; analýza; podnik [cs]
company; social site; service; analysis [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálních sítí pro monitorování okolí podniku. Hlavní cíle práce jsou definování metrik pro sledování okolí podniku na sociálních sítích. Vybrání nástrojů pro sledování okolí podniku na sociálních sítích, které se v současnosti používají a jejich porovnání z hlediska použitelnosti pro podnik. Další cíl je, ukázat možnou zjištěnou informační hodnotu, na příkladu reálných dat z bankovního sektoru v České Republice. Práce je rozdělena na tři části. První část je rešerše literatury, definování základních východisek a definování řešené oblasti. Druhá část se věnuje porovnání používaných nástrojů na trhu. Třetí část práce se zabývá získání dat z reálného světa a prezentace možností, jak získat informace o podniku a jeho okolí. Na základě této práce je možné v podniku posoudit, jestli je vhodné začít analyzovat sociální sítě, jakou službu si pro to vybrat a jaké přínosy se dají očekávat ve firmě. [cs]
The bachelor thesis is occupied with a social network analysis for company‘s monitoring. The aims are to define metrics for observing the environ of company’s social network and selecting intruments for company’s environ observing at social network. The other aim is to display possible infromational value at real datas example of banking sector in the Czech Republic. The thesis is divided into three parts. The first part is a literature research, defining of starting points and discussed area. The second part is engaged with comparing of used instruments at the market. The third part is occupied with a „real world“ datas’ acquiring and presentation of ways of gaining information about the company and its environ. Building on this it is possible to consider if it is appropriate to analyse social networks, which of the services choose and what contributions expect. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jelínek, Ivan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Novotný, Ota
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:01.02.2017
Datum poslední editace záznamu:14.12.2017 02:25:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 22.06.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60970_xfilp12.pdf [ 1,47 MB ]
Oponentura52255_novotnyo.pdf [ 285,11 kB ]
Hodnocení vedoucího60970_xjeli04.pdf [ 298,52 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60970/podrobnosti