Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Monitoring sociálních sítí jako služba pro sledování okolí podniku

Autor práce: Filip, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jelínek, Ivan
Osoba oponující práci: Novotný, Ota

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monitoring sociálních sítí jako služba pro sledování okolí podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálních sítí pro monitorování okolí podniku. Hlavní cíle práce jsou definování metrik pro sledování okolí podniku na sociálních sítích. Vybrání nástrojů pro sledování okolí podniku na sociálních sítích, které se v současnosti používají a jejich porovnání z hlediska použitelnosti pro podnik. Další cíl je, ukázat možnou zjištěnou informační hodnotu, na příkladu reálných dat z bankovního sektoru v České Republice. Práce je rozdělena na tři části. První část je rešerše literatury, definování základních východisek a definování řešené oblasti. Druhá část se věnuje porovnání používaných nástrojů na trhu. Třetí část práce se zabývá získání dat z reálného světa a prezentace možností, jak získat informace o podniku a jeho okolí. Na základě této práce je možné v podniku posoudit, jestli je vhodné začít analyzovat sociální sítě, jakou službu si pro to vybrat a jaké přínosy se dají očekávat ve firmě.
Klíčová slova: služba; sociální síť; analýza; podnik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Monitoring sociálních sítí jako služba pro sledování okolí podniku
Překlad názvu: Social network monitoring as a service to monitor business environment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is occupied with a social network analysis for company‘s monitoring. The aims are to define metrics for observing the environ of company’s social network and selecting intruments for company’s environ observing at social network. The other aim is to display possible infromational value at real datas example of banking sector in the Czech Republic. The thesis is divided into three parts. The first part is a literature research, defining of starting points and discussed area. The second part is engaged with comparing of used instruments at the market. The third part is occupied with a „real world“ datas’ acquiring and presentation of ways of gaining information about the company and its environ. Building on this it is possible to consider if it is appropriate to analyse social networks, which of the services choose and what contributions expect.
Klíčová slova: company; social site; service; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2017
Datum podání práce: 13. 12. 2017
Datum obhajoby: 23.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60970_xfilp12.pdf [1,47 MB]
Oponentura52255_novotnyo.pdf [282,68 kB]
Hodnocení vedoucího60970_xjeli04.pdf [287,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60970/podrobnosti