Employer branding ve společnosti SETOS Retail spol. s r.o

Název práce: Employer branding ve společnosti SETOS Retail spol. s r.o
Autor(ka) práce: Musil, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Havránek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce shrnuje komplexní pohled na employer branding včetně vytvoření teoretické základy, která je aplikována formou konkrétního projektu employer branding ve společnosti SETOS Retail spol. s r.o. Hlavním cílem práce je navrhnout etapy budování zaměstnavatelské značky směrem k optimalizaci implikující vyšší efektivitu navazujících personálních procesů, dále realizovat tyto etapy a zhodnotit získané efekty. Návrh etap vychází z teoretické základny, situační a zaměstnanecké analýzy. Práce obsahuje tvorbu EVP (Employee Value Proposition) a firemních hodnot, při jejichž definování je využito metody kvalitativního výzkumu se zaměstnanci. Součástí diplomové práce je vytvoření Culture-Book Life-Hacking, prezentace společnosti na platformě COCUMA a definování procesů náboru včetně onboardingu. Závěrem jsou ověřeny výsledné přínosy práce s použitím především metriky retence zaměstnanců.
Klíčová slova: firemní hodnoty ; onboarding; culture-book; EVP; employer branding
Název práce: Employer Branding at SETOS Retail Ltd
Autor(ka) práce: Musil, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Havránek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master´s thesis summarizes complex view on employer branding, including formation of theoretical base, which is then applied in the form of actual employer branding project at SETOS Retail Ltd. The thesis aims to design particular stages in the process of creating employer`s brand creation, which optimize effectiveness of following processes in human resources, after that the process is being created and its benefits are evaluated at the company. The designed stages are based on the theoretical base, situational and employee analysis. The thesis consists of creation of the EVP (Employee Value Proposition), company values and mission that have been defined based on qualitative research with employees. The master´s thesis embodies creation of the Culture-Book Life Hacking, the company profile on the platform COCUMA and definition of the recruitment processes including onboarding of employees. Finally, mainly monitoring employee retention validates the thesis` contribution and benefits.
Klíčová slova: onboarding; company values; culture-book; EVP; employer branding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2016
Datum podání práce: 17. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60776/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: