Business plan for opening a «Dunkin' Donuts» franchise restaurant in Prague

Název práce: Business plan for opening a «Dunkin Donuts» franchise restaurant in Prague
Autor(ka) práce: Kubyshkin, Aliaksandr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Bachelor Thesis specializes in the business planning for Dunkin Donuts company entering the franchise market of the Czech Republic. The theoretical part covers various aspects of business. It gives a clear representation of the factors that are needed for a business to be successful. The part also reveals business planning theory, highlights business planning importance and the way of use. In the analytical part the reader may find a detailed overview of the Czech market opportunities for launching a restaurant business, legislation specifications, location recommendations, industry and market analysis and financial plan and other relevant information. The Thesis aims to show veridical opportunities and threats of running a Dunkin Donuts franchise restaurant in Prague, evaluating its perspectives.
Klíčová slova: business plan; Entrepreneurship; restaurant; financial plan; Dunkin Donuts; marketing plan
Název práce: Business plan for opening a «Dunkin' Donuts» franchise restaurant in Prague
Autor(ka) práce: Kubyshkin, Aliaksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Bachelor Thesis specializes in the business planning for Dunkin Donuts company entering the franchise market of the Czech Republic. The theoretical part covers various aspects of business. It gives a clear representation of the factors that are needed for a business to be successful. The part also reveals business planning theory, highlights business planning importance and the way of use. In the analytical part the reader may find a detailed overview of the Czech market opportunities for launching a restaurant business, legislation specifications, location recommendations, industry and market analysis and financial plan and other relevant information. The Thesis aims to show veridical opportunities and threats of running a Dunkin Donuts franchise restaurant in Prague, evaluating its perspectives.
Klíčová slova: Entrepreneurship; financial plan; Dunkin Donuts; marketing plan; restaurant; business plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60597/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: