Marketing strategy for an eLearning platform

Název práce: Marketing strategy for internet startup Vegetaria
Autor(ka) práce: Protchenko, Angelina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The primary purpose of this Bachelors thesis is to develop a marketing strategy, demonstrating how the new website can be developed and marketed online. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part provides an overview on planning a marketing strategy for a new business in general. It involves definitions and process of marketing, describes a marketing plan structure in detail, outlines main components of the marketing mix and illustrates the process of creation and promoting a website. Then the practical part refers to applying theory to practice. In the practical part is examined the market for the website, are identified potential customers and are analyzed the main competitors. Furthermore, this part highlights the key promotional tools to market the website online and estimates the websites first sales at the introduction stage.
Klíčová slova: marketing strategy; website; pay-per-click; search engine optimization; Vegetaria; social media marketing; vegetarian recipes; Internet marketing; marketing mix
Název práce: Marketing strategy for an eLearning platform
Autor(ka) práce: Protchenko, Angelina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The primary purpose of this Bachelors thesis is to develop a marketing strategy, demonstrating how the new website can be developed and marketed online. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part provides an overview on planning a marketing strategy for a new business in general. It involves definitions and process of marketing, describes a marketing plan structure in detail, outlines main components of marketing mix and illustrates the process of creation and promoting a website. Then the practical part refers to applying theory to practice. In the practical part is examined the market for the website, are identified potential customers and are analyzed the main competitors. Furthermore, this part highlights the key promotional tools to market the website online and estimates the websites first sales at the introduction stage.
Klíčová slova: Internet marketing; social media marketing; Vegetaria; search engine optimization; pay-per-click; marketing mix; website; vegetarian recipes; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56078/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: