Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza VAPOS, spol. s r. o.

Autor práce: Bernard, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Osoba oponující práci: Kuchyňa, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza VAPOS, spol. s r. o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti VAPOS, spol. s r. o., a zhodnotit její celkovou finanční situaci za roky 2010 - 2015. Práce je rozdělena do dvou částí - metodické a praktické. V metodické části jsou vymezeny a popsány metody finanční analýzy, které jsou následně aplikovány v praktické části. Praktická část tedy obsahuje samotnou finanční analýzu, která obsahuje horizontální a vertikální analýzu, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely a doplňkovou analýzu. Hodnoty vybraných poměrových ukazatelů jsou porovnávány s průměrnými hodnotami za odvětví. Praktická část mimo jiné obsahuje základní informace o podniku a popis historie firmy.
Klíčová slova: horizontální analýza; VAPOS, spol. s r. o.; poměrové ukazatele; vertikální analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza VAPOS, spol. s r. o.
Překlad názvu: Financial analysis of the company VAPOS, spol. s r. o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of the company VAPOS, spol. s r. o., and evaluate its overall financial situation for the period 2010 - 2015. The thesis is divided into two parts - methodological and practical. In the methodological part, there are determined and described methods of the financial analysis, which are subsequently used in the practical part. The practical part contains the financial analysis of the company itself, which includes horizontal and vertical analysis, financial ratios, bankruptcy and creditworthy models and additional analysis. Moreover, values of selected financial ratios are compared to average values of industry. The practical part also includes also basic information about the company and description of the history.
Klíčová slova: financial ratios; VAPOS, spol. s r. o.; financial analysis; horizontal and vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 5. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60849_berr00.pdf [2,14 MB]
Oponentura53870_xkucp23.pdf [234,16 kB]
Hodnocení vedoucího60849_dufkova.pdf [47,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60849/podrobnosti