Efektivní Employer Branding v kontextu změn HR systému organizace

Název práce: Efektivní Employer Branding v kontextu změn HR systému organizace
Autor(ka) práce: Moidlová, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací efektivního Employer Brandingu ve společnostech a změnami probíhajícími v HR. Hlavním cílem je identifikovat a formulovat postupy a základní principy budování značky zaměstnavatele založené na analýze případových studií dvou společností z IT sektoru. Na základě těchto výstupů jsou následně definovány role a kompetence HR v jednotlivých oblastech procesu budování zaměstnavatelské značky. Práce je zasazena do kontextu aktuální situace na trhu práce, dále jsou v teoretické části vysvětleny pojmy a shrnuty základní informace o firmách. V praktické části jsou vytvořeny případové studie, z jejichž výstupu jsou následně zodpovězeny výzkumné otázky.
Klíčová slova: Employer Branding; firemní kultura a hodnoty; Candidate Experience; Employee Experience
Název práce: Effective Employer Branding in the context of HR system changes in companies
Autor(ka) práce: Moidlová, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Palíšková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the application of effective Employer Branding in companies and changes of HR. The main objective is to identify and phrase main methods and principles of building an Employer Brand based on the analysis of study cases of two IT companies. Consequently, based on these outputs, the roles and competencies of HR in each sphere of the Employer Brand building process are defined. The whole thesis is connected with the context of current situation in the labour market. The terms are explained further in the theoretical part as well as the basic information about the companies. In the practical part the study cases are built up and the answers to the questions of research are formed subsequently according to the output.
Klíčová slova: Employer Branding; Candidate Experience; Employee Experience; company culture and values

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2015
Datum podání práce: 11. 12. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54753/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: