Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Značka jako nehmotné aktivum firmy

Autor práce: Janků, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Osoba oponující práci: Hesková, Marie
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Janků, Jan
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra managementu [cs]
Department of Management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Značka jako nehmotné aktivum firmy [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Trademark as an Intangible Asset of a Firm [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
ochranná známka; M&M reality holding, a. s.; metoda reziduálních zisků; metoda licenční analogie; značka [cs]
trademark; M&M reality holding, a. s.; residualincomemethod; licence analogy method; brand [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Bakalářská práce oceňuje značku jako nehmotné aktivum firmy. Cílem práce je sta-novení hodnoty ochranné známky M&M reality holding, a. s. podle oceňovacích metod, které poskytuje česká literatura. Hodnota je stanovena pomocí dvou metod - metoda reziduálních zisků a metoda licenční analogie. V práci je teoreticky vysvětlena problematika významu značky a popsány základní metody sloužící ke stanovení hodnoty konkrétní značky na základě veřejně dostupných zdrojů. Výstupem této práce je analýza a stanovení hodnoty značky M&M reality holding, a. s. [cs]
Trademark as an intangible asset of a companyThis bachelor thesis is focused on valuation of trademark as an intangible asset of a company. The purpose of this thesis is to determine the value of M&M reality holding, a. s. trademark according to valuation methods. Theoretical part thus explains the brand issues and describes basic methods used for valuation of trademark, based on public records. Theoretical knowledge is applied in practical part which analyses and determines the value of M&M reality holding, a. s. trademark. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Harantová, Monika
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Hesková, Marie
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:15.10.2014
Datum poslední editace záznamu:11.08.2017 09:00:05
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.