Artificial Intelligence in Digital Advertising: Overview of industry 4.0 features adopted in advertising and their impact on the value chain

Název práce: Artificial Intelligence in Digital Advertising: Overview of industry 4.0 features adopted in advertising and their impact on the value chain
Autor(ka) práce: Jablonska, Malgorzata Izabela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main purpose of this dissertation is to understand what type of Artificial Intelligence solutions have been implemented in the digital advertising and how those innovations influenced the industry’s ecosystem. In order to reach this goal a solid literature review was performed and an empirical research has been developed by interviewing a sample of representatives from different stages of the value chain.
Klíčová slova: Artificial Intelligence ; Digital Advertising ; AI in Digital Advertising
Název práce: Artificial Intelligence in Digital Advertising: Overview of industry 4.0 features adopted in advertising and their impact on the value chain
Autor(ka) práce: Jablonska, Malgorzata Izabela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main purpose of this dissertation is to understand what type of Artificial Intelligence solutions have been implemented in the digital advertising and how those innovations influenced the industry’s ecosystem. In order to reach this goal a solid literature review was performed and an empirical research has been developed by interviewing a sample of representatives from different stages of the value chain.
Klíčová slova: digital advertising; artificial intelligence ; AI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: