Collaborations with influencers on YouTube

Název práce: Collaborations with influencers on YouTube
Autor(ka) práce: Tao Ngoc, Thuy
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Hurychová, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is an assessment of YouTuber collaborations - which verticals on YouTube perform the best for brand collaborations and what key strategies to employ to successfully carry out a YouTuber collaboration. The phenomenon of influencers is being introduced as well as the role of social media, including the YouTube itself, to understand how the technological advancements are related to the popularity of YouTubers. To fulfil the goals of the thesis, the research is constituted of the content analysis of the most subscribed YouTuber channels in the Czech Republic. To further verify and support the findings from the content analysis, a quantitative questionnaire for YouTuber fans was carried out together with qualitative interviews of both YouTubers and experts from agencies.
Klíčová slova: YouTubers; YouTube; Influencer marketing; Social media
Název práce: Collaborations with influencers on YouTube
Autor(ka) práce: Tao Ngoc, Thuy
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Hurychová, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce bylo zhodnocení spolupráce s YouTubery - zjistit, které vertikály na YouTube performují nejlépe co se týče spoluprací se značkami a které strategie implementovat k úspěšnému završení spolupráce s YouTubery. Fenomén YouTuberů je představen stejně jako role sociálních médií, včetně YouTube, aby čtenář lépe pochopil, jak technologický pokrok souvisí s popularitou YouTuberů.K naplnění cílů práce byla zvolena obsahová analýza nejodebíranějších YouTube kanálů v České Republice. Dále proběhly rozhovory s YouTubery a experty z agentur a byly rozeslány dotazníky fanouškům YouTuberů k ověření výsledků z obsahové analýzy.
Klíčová slova: Influencer marketing; YouTubers; YouTube; Sociální média

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2016
Datum podání práce: 31. 7. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59529/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: