Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza transakcí typu leveraged buyout

Autor práce: Komanov, Alexey
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Lepič, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza transakcí typu leveraged buyout
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce „Analýza transakcí typu Leveraged Buyout“ je zaměřena na analýzu nejběžnějšího v praxi typu akvizice cílových společností v Private Equity odvětví – transakce typu Leveraged Buyout (LBO). Teoretická část představuje odvětví Private Equity, kde se tyto transakce nejčastěji odehrávají, a shrnuje poznatky o podstatě, principu fungování a zdrojích hodnoty v LBO transakcích. Aplikační část provádí čtenáře přes veškeré podstatné kroky budování plnohodnotného LBO modelu, které poskytuje mocný nástroj pro analytickou práce při rozhodování o investování do vybrané cílové společnosti. Výklad je doprovázen modelováním reálně uskutečněné na českém trhu transakce LBO.
Klíčová slova: Private Equity; Leveraged Buyout; fondy soukromého kapitálu; dluhové odkupy; finanční páka; akvizice a fúze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza transakcí typu leveraged buyout
Překlad názvu: Leveraged Buyout analysis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis “Leveraged Buyout analysis” aims to describe the most common type of corporate acquisition in Private Equity industry – Leveraged buyout. The thesis starts with a theoretical part which describes the world of Private Equity, the place where the LBO transactions are primarily realized. The main aspects of an LBO transaction such as value drivers, main exit opportunities, characteristics of an ideal candidate are reviewed there. The second part of the thesis demonstrates the process of creating the fully functioning LBO model step by step with its application on the real transaction which took place on the Czech market in March 2017.
Klíčová slova: Private Equity; Leveraged Buyout; mergers and acquisitions; M&A; financial leverage; debt financing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 11. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60109_xkoma00.pdf [2,59 MB]
Veřejná příloha15967_xkoma00.xlsx [156,64 kB]
Veřejná příloha16008_xkoma00.pptx [188,00 kB]
Oponentura54648_Lepič.pdf [740,52 kB]
Hodnocení vedoucího60109_brabenet.pdf [163,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60109/podrobnosti