Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk

Název práce: Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Autor(ka) práce: Scholle, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je otestovat možnost zapojení modelu s nekonstantním rozptylem při modelování volatility tržních indexů. Využito navíc bude složitějších metod DCC GARCH, které navíc zohledňují proměnlivost korelace mezi světovými trhy v průběhu času. Protože tyto korelace se ukazují jako nekonstantní, v zájmu splnění předpokladů je potřeba zapojení těchto složitých modelů. Jejich užitečnost bude potom ozkoušena porovnáním s benchmarkovým modelem, jímž bude EWMA. Odhadnutá hodnota volatility potom bude využita k výpočtu Value at Risk, kde by měla nalézt uplatnění díky zpřesnění odhadu podstoupeného rizika pro investory.
Klíčová slova: DCC GARCH; EWMA; Value at Risk; heteroskedastické modely
Název práce: Modelling of covariance in time series using DCC GARCH and its application in analytical computation of Value at Risk
Autor(ka) práce: Scholle, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The target of this thesis is to test the option of utilizing models without constant variance when modelling the volatility of market indices. We will use DCC GARCH, an even more robust method enabling us to adapt to time variability of correlation between world markets. As these correlations were shown to be non-constant, we should use these complex models. Their usefulness will be examined by the comparison to EWMA, a benchmark method. The estimated volatility will then be used to calculate Value at Risk. That should lead to its utilization by creating better estimates of investors‘ risk exposure.
Klíčová slova: Value at Risk; DCC GARCH; EWMA; heteroscedastic models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2017
Datum podání práce: 15. 11. 2017
Datum obhajoby: 28. 11. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: