Šíření nákazy na finančních trzích

Název práce: Contagion on financial markets
Autor(ka) práce: Konečný, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis investigated cases of how and if financial contagion spread from stock markets of the Southern Europe, to the two regions of the 2004 enlargement of European Union; the Baltics states and the Central European (CEE) countries (and their stock markets). We defined two research questions that we wanted to answer. First, if having a single currency increases cross-country co-movements between two countries (stock markets) that are using the same currency. Comparing the volume of co-exceedances between both regions, we can say that the single currency does not have effect on the volume of contagion moments. We can clearly see that the region of Central Europe experienced higher volume of both positive and negative extreme returns transmitted from the Southern Europe, than was the case of Baltic region, whose countries has been in the ERM mechanism since 2005.
Klíčová slova: European stock market indices; cross-country co-movements; financial contagion
Název práce: Šíření nákazy na finančních trzích
Autor(ka) práce: Konečný, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se pokouší odpovědět na otázku, do jaké míry se šíří finanční nákaza z akciových trhů jižních členů Evropské Unie na akciové trhy dvou rozdílných regionů Střední Evropy a Baltských států – zemí, které se staly členy Evropské Unie v roce 2004. Naše hlavní výzkumná otázka byla, zda dochází ke zvýšenému výskytu společného pohybu akciových indexů mezi zeměmi, které jsou členy stejné měnové unie. Porovnání výskytů společného pohyby mezi akciovými trhy v rámci našeho vzorku ukázalo, že jednotná měna nemá vliv na množství případů šíření finanční nákazy mezi těmito zeměmi. Výsledky naší analýzy dokazují, že akciové indexy zemí Střední Evropy zaznamenaly větší množství pozitivních i negativních extrémních šoků přenášených z akciových indexů zemí Jižní Evropy, než tomu bylo u Pobaltských států, byť tyto státy jsou v ERM systému již od roku 2005.
Klíčová slova: finanční nákaza; mezitržní společné pohyby; Evropské akciové indexy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2016
Datum podání práce: 20. 11. 2017
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63253/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: