Příčiny a důsledky vysoké fertility v Africe a možnosti řešení: případy Nigérie a Etiopie

Název práce: Příčiny a důsledky vysoké fertility v Africe a možnosti řešení: případy Nigérie a Etiopie
Autor(ka) práce: Plavcová, Žaneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá příčinami vysoké plodnosti v rozvojových státech subsaharské Afriky se zaměřením na Nigérii a Etiopii. Cílem práce je identifikovat základní determinanty vysoké fertility v obou zemích a analyzovat hrozby a důsledky spojené s vysokou fertilitou, kterým budou vybrané rozvojové státy v příštích letech vystaveny, pokud nezavedou účinnou populační politiku, která dokáže vysokou plodnost snížit. V závěru práce jsou navržené možnosti řešení pro Nigérii a Etiopii, jak s tímto demografickým problém úspěšně bojovat.
Klíčová slova: vysoká fertilita; příčiny; důsledky; Nigérie; Etiopie
Název práce: Causes and consequences of high fertility in Africa and possible solutions: cases of Nigeria and Ethiopia
Autor(ka) práce: Plavcová, Žaneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the causes of high fertility in the developing countries of sub-Saharan Africa with a focus on Nigeria and Ethiopia. The aim of the thesis is identifying the key determinants of high fertility in both countries and analyzing the treats and impacts that will follow in the coming years unless these countries implement an effective population policy that would reduce high fertility. At the end of the thesis the possible solutions for Nigeria and Etihiopia are suggested to fight against this demographic problem effectively
Klíčová slova: causes; consequences; Nigeria; high fertility; Ethiopia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: