Analýza vybraného distribučního podniku a návrh přechodu na procesní řízení

Název práce: Analýza vybraného distribučního podniku a návrh přechodu na procesní řízení
Autor(ka) práce: Lamacz, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šnapková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci jsou nejprve v teoretické části představeny a popsány pojmy procesu a procesního řízení a srovnání s řízením funkčním. Dále je popsána základní osnova pro postup při transformaci procesů a způsobu řízení. V praktické části je popsána situace konkrétní distribuční společnosti, která je momentálně řízena způsobem funkčním. Následně jsou navrženy a pomocí daných notaci a nástrojů namodelovány vybrané procesy, které byly zkonzultovány s jejich navrženými vlastníky. Cílem je popis přechodu z funkčního řízení na řízení procesní a jeho praktická ukázka pomoci modelů.
Klíčová slova: proces; procesní řízení; funkční řízení; reengineering; procesní modelování
Název práce: Analysis of a selected distribution company and a design of transformation towards a business process management system
Autor(ka) práce: Lamacz, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šnapková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the theory section of this bachelor thesis there are presented and described concepts of process, business process management and its comparison with traditional functional management. Consequently, there is a fundamental description of procedure of a transformation of processes and management system. In the method section there is a description of the situation of a specific distribution company which currently applies functional management. Consequently, there are designs, and models created using chosen notations and methods of selected business processes that have been consulted with their designated owners. The objective of this thesis is to describe a transformation of a functionally oriented management system towards a business process oriented management system and its applied demonstration using models.
Klíčová slova: process modelling; functional management; process; business process management; reengineering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2017
Datum podání práce: 12. 12. 2017
Datum obhajoby: 26. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63269/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: