Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Financování základních a středních škol v České republice

Autor práce: Hes, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Alena
Osoba oponující práci: Krpálek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování základních a středních škol v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se ve své první části zabývá systémem vzdělávání v České republice a aktuálními informacemi o počtech škol a žáků v jednotlivých stupních vzdělávání. V druhé polovině pak analyzuje financování školství, a to od podílu HDP připadajícího na školství až po financování jednotlivých typů škol. Zjištěné kolísání počtu žáků a kritizované mezikrajské rozdíly v prostředcích přidělovaných školám vedly k reformě, která mění stávající systém financování „na žáka“ a zavádí systém zcela nový. Ten je postaven na školství jako dostupné službě bez tlaku na náklady.
Klíčová slova: Financování; Základní školství; Střední školství; Reforma; Školství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování základních a středních škol v České republice
Překlad názvu: Funding of elementary and secondary schools in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In its first part, master thesis deals with the education system in the Czech Republic with up-to-date information on the numbers of schools and students in the various levels of education. In the second half, it analyses the funding of education, from the share of GDP spent on education to the financing of individual types of schools. The identified fluctuations in the number of students and the criticized inter-regional differences in the resources allocated to schools have led to a reform that changes the existing "per student" funding system and introduces the system entirely new. It is built on education as a reachable service without cost pressure.
Klíčová slova: Primary education; Reform; Education; Finance; Secondary education

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2017
Datum podání práce: 25. 1. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60243_xhesl00.pdf [1,69 MB]
Oponentura55589_krpp01.pdf [86,79 kB]
Hodnocení vedoucího60243_kralova.pdf [146,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60243/podrobnosti