Brand management značky DERMACOL na českém trhu

Název práce: Brand management značky DERMACOL na českém trhu
Autor(ka) práce: Derflová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na výzkum znalosti značky Dermacol na českém trhu.Cílem mé práce je shrnout hlavní poznatky z brand managementu a aplikovat je při zpracování návrhu řízení kosmetické značky Dermacol. K tomu využiji metody případové studie. Vstupní data byla získána primárně na základě dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Znalost značky; Marketingový výzkum; Brand management
Název práce: Brand management of the brand Dermacol on the Czech market
Autor(ka) práce: Derflová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of the bachelor thesis is to find out brand knowledge of the brand Dermacol through marketing research on the Czech market.The objective is to summarize the main findings from brand management and to apply them for designing the management of the cosmetic brand Dermacol.The enter data for this thesis were primary acquired from questionnaire investigation.
Klíčová slova: Consumer behaviour; Brand management; Marketing research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 20. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: