Analýza firemní identity a image společnosti L´Oréal v České republice

Název práce: Analýza firemní identity a image společnosti L´Oréal v České republice
Autor(ka) práce: Kovačová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou firemní identity a image společnosti L’Oréal v České republice. Teoretická část vysvětluje základní pojmy z marketingu – pojem značka, řízení značky v průběhu času, firemní identita a její složky a jako poslední image značky a metody její analýzy. Zkoumaným objektem je v praktické části společnost L’Oréal jak v mezinárodním kontextu, tak v rámci České republiky. Je zde analyzována její firemní identita v rámci jednotlivých složek a dále současná image z pohledu veřejnosti, ale i zaměstnanců. Cílem je zjistit, zda je požadovaná a dlouhodobě budovaná firemní identita jejím skutečným odrazem navenek a zda odpovídá výsledkům zkoumané image.
Klíčová slova: analýza image; sémantický diferenciál; značka; firemní identita; druhy image; hodnota značky; komunikační mix; řízení značky; prvky firemní identity; image
Název práce: The analysis of corporate identity and image of L'Oréal in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kovačová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the corporate identity and image of L’Oréal Czech Republic. The theoretical part explains the basic terms of marketing – brand, brand management over time, corporate identity and its elements, and finally brand image and image analysis methods. The examined object of the practical part is L’Oréal first in international terms, later in the Czech Republic. This section analyzes the current corporate identity and image from the perspective of the public and employee view. The aim is to find out if the long-term corporate identity is consistent with the results of the examined image.
Klíčová slova: brand; brand management; brand value; communications mix; corporate identity; elements of corporate identity; image analysis; semantic differential ; image; kinds of image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: