Postavení Brazílie na světovém trhu cukru

Název práce: Postavenie Brazílie na svetovom trhu cukru
Autor(ka) práce: Müllerová, Klaudia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cukor je jednou z najdiskutovanejších komodít dnešnej doby. Je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Brazília je jedna z popredných krajín produkcie ale aj spotreby cukru na svete. Dôvodom môže byť práve jej takmer úplná sebestačnosť v produkcii cukru, ale aj jej jedinečné a ideálne prírodné podmienky na pestovanie cukrovej trstiny. V mojej bakalárskej práci som sa zamerala na cukor z cukrovej trstiny, nakoľko je to hlavný zdroj cukru v Brazílii. Hlavným cieľom tejto práce je analýza svetového trhu cukru a vymedzenie postavenia Brazílie na tomto trhu. Špeciálne som sa zamerala aj na produkciu etanolu z cukrovej trstiny a na dopady výroby etanolu, ako na brazílsku ekonomiku, tak aj na životné prostredie Brazílie. Ako krajinu pre spracovanie témy svetového trhu cukru som si vybrala Brazíliu nielen preto, že je to hlavný producent cukru, ale aj pre to, že som tu v rámci výmenného pobytu zo strednej školy strávila 1 rok.
Klíčová slova: Brazília; cukrová trstina; cukor
Název práce: Postavení Brazílie na světovém trhu cukru
Autor(ka) práce: Müllerová, Klaudia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cukr je jednou z nejdiskutovanějších komodit dnešní doby. Je nedílnou součástí života každého člověka. Brazílie je jedna z předních zemí produkce ale i spotřeby cukru na světě. Důvodem může být právě její téměř úplná soběstačnost v produkci cukru, ale i její jedinečné a ideální přírodní podmínky pro pěstování cukrové třtiny. V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na cukr z cukrové třtiny, nakolik je to hlavní zdroj cukru v Brazílii.Hlavním cílem této práce je analýza světového trhu cukru a vymezení postavení Brazílie na tomto trhu. Speciálně jsem se zaměřila i na produkci etanolu z cukrové třtiny a na dopady výroby etanolu, jak na brazilskou ekonomiku, tak i na životní prostředí Brazílie. Jako zemi pro zpracování tématu světového trhu cukru jsem si vybrala Brazílii nejen proto, že je to hlavní producent cukru, ale také pro to, že jsem zde v rámci výměnného pobytu ze střední školy strávila 1 rok.
Klíčová slova: cukrová třtina; cukr ; Brazílie
Název práce: Brazil's position on the world sugar market
Autor(ka) práce: Müllerová, Klaudia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Sugar is one of the most discussed commodities on the market. It takes part in everyday life of each person. Brazil is one of the leading countries of the production but also of sugar consumption in the world. The reason for this may be its almost complete self-sufficiency in sugar production, but also its unique and ideal natural conditions for the cultivation of sugar cane. In my bachelor thesis I focused on sugar from sugar cane as it is the main source of sugar in Brazil.The main objective of this work is to analyze the world sugar market and to define the position of Brazil in this market. In particular, I have also focused on the production of ethanol from sugar cane and on the effects of ethanol production, both on the Brazilian economy and on the Brazilian environment. I chose Brazil as a country for this thesis not only because it is the main sugar producer, but also because I spent 1 year in Brazil as an exchange student during High school.
Klíčová slova: sugar; Brazil; sugar cane

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 22. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: