Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics

Název práce: Digitální analytika s využitím nástroje Adobe Analytics
Autor(ka) práce: Gazárek, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jašek, Pavel
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá využitím nástrojů digitální analytiky v rámci telekomunikací, konkrétně analytickými výstupy, které podporují různé úrovně manažerského rozhodování. Cílem práce je teoretické i praktické ověření přínosů digitální analytiky pro telekomunikační společnost, na kolik jsou takovéto nástroje vhodným prostředkem pro podporu rozhodování. Výstupem práce je ukázková aplikace analytického nástroje Adobe Analytics v konkrétních oblastech podnikání společnosti O2 Czech Republic. Způsob využití nástroje v praxi lze aplikovat i na jinou společnost zabývající se podobnými aktivitami.
Klíčová slova: webová analytika; google analytics; telekomunikace; adobe analytics; digitální analytika; online marketing
Název práce: Digital analytics using Adobe Analytics
Autor(ka) práce: Gazárek, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jašek, Pavel
Oponenti práce: Novotný, Ota
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the use of digital analytics tools within the telecommunications industry, namely analytical outputs that support different levels of managerial decision making. The aim of the thesis is the theoretical and practical verification of the benefits of digital analytics for the telecommunication company, how much such tools are a suitable means of deci-sion support. The output of this work is a sample application of the analytics tool Adobe Analytics in specific business areas of O2 Czech Republic. The way in which the tool can be used in practice can be applied to another company engaged in similar activities.
Klíčová slova: google analytics; adobe analytics; digital analytics; web analytics; online marketing; telecommunications industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2016
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: