Start-up arena nowadays

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Start-up arena nowadays
Překlad názvu:
Start-up aréna v dnešní době
Autor práce:
Uelskaya, Victoria
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Čermák, Radim
Osoba oponující práci:
Oškrdal, Václav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumaní situaci na start-up scéně v dnešní době. Práce vysvětluje proces vzniku a rozvoje start-upů, proces financování, včetně druhů a možnosti získání finančních prostředků. Přehled současných trendů ve start-upech ukazuje, že v dnešní době není pouze hlavní oblasti start-upů mění, ale také organizace start-upů. Hlavní zaměření bakalářské práce je identifikovat kritické faktory a hlavní faktory úspěchu, které jsou nejprve identifikovány pomoci získávání znalostí od odborníků z literatury a statistiky v teoretické části a dokázat jejich pomocí případové studie. Bakalářská práce obsahuje přehled a srovnání podmínek prostředí pro start-upy ve 3 Evropských zemích: České Republice, Nizozemsku a Spojeném Království. Cílem srovnání je ukázat příležitosti pro start-upy ve vybraných zemích a dokázat význam start-upového ekosystému jako kritického faktoru.
Klíčová slova:
financování; kritické faktory úspěchu; start-up ekosystém; start-up

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2018
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.