Start-up arena nowadays

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Start-up arena nowadays
Autor práce:
Uelskaya, Victoria
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čermák, Radim
Osoba oponující práci:
Oškrdal, Václav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the situation on start-up arena nowadays. It explains the process of creation and development of start-ups, funding process including types and possibilities of getting a funding. The overview of current trends in start-ups shows that nowadays not only the main spheres of start-ups change but also the organization of a start-up. The main focus is on the bachelor thesis is to identify critical factors and main drivers of success which are first identified by gaining knowledge from experts and statistics in theoretical part and proving them using case studies. The bachelor thesis includes the overview and comparison of environmental conditions for start-ups in 3 European countries: Czech Republic, the Netherlands and the United Kingdom. The comparison is made to show the opportunities for start-ups in the selected countries and to prove the importance of start-up ecosystem as a critical factor.
Klíčová slova:
start-up; start-up ecosystem; funding; critical factors of success

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2018
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.