Marketingová strategie firmy Krby & kamna FORTELL s.r.o

Název práce: Marketingová strategie firmy Krby & kamna FORTELL s.r.o
Autor(ka) práce: Fortelková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií firmy Krby & kamna FORTELL s.r.o. Cílem je zanalyzovat současnou marketingovou strategii a následně uvést doporučení na její vylepšení se zaměřením na marketingovou komunikaci. Práce se skládá ze dvou částí, konkrétně z části teoretické a z části praktické. Teoretická část se věnuje definicím termínů z oblasti marketingu. V praktické části je představena firma a následně provedena její analýza. Praktická část zahrnuje také výzkum pomocí dotazníkového šetření mezi zákazníky a potencionálními zákazníky. Následně jsou uvedena vhodná doporučení do budoucna.
Klíčová slova: Marketing; Marketingový mix; Marketingová komunikace; Marketingová strategie
Název práce: Marketing strategy of the company Krby & kamna FORTELL s.r.o
Autor(ka) práce: Fortelková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Vladimíra
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the marketing strategy of the company called Krby & kamna FORTELL s.r.o. It attempts to analyse the current marketing strategy and suggests its improvements. The recommendations are focused on marketing communication. This thesis consists of two parts. The first part is theoretical and the second part is practical. The theoretical part of the thesis defines the key marketing terms. The practical part contains the introduction of the company and the analysis of its marketing strategy. The analysis was carried out through a questionnaire research among the current as well as potential customers of the company. As a result, applicable recommendations were proposed for the future development of the marketing strategy.
Klíčová slova: Marketing strategy; Marketing communication; Marketing; Marketing mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: