Dividendové toky z bank do jejich mateřských společnosti – porovnání bank v České a Slovenské republice

Název práce: Dividendové toky z bank do jejich mateřských společnosti – porovnání bank v České a Slovenské republice
Autor(ka) práce: Dalecký, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Krupka, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem dividendových toků vybraných tří českých a tří slovenských bank do jejich mateřských společnosti a následným srovnáním daných bank. První část práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů, které souvisí s mezinárodními finančními institucemi a procesem výplaty dividend v rámci bankovního sektoru. Ve zbylých částech se práce věnuje podrobnému rozboru vývoje vyplácených dividend jednotlivými bankami a příčin, které měly vliv na tyto toky mezi lety 2005 až 2016. Následně je provedeno vzájemné srovnání bank na úrovní České a Slovenské republiky.
Klíčová slova: mateřské společnosti; dividendová politika; dceřiné banky; dividendy
Název práce: Dividend flows from banks to their parent companies – comparison of banks in the Czech and Slovak Republic
Autor(ka) práce: Dalecký, Šimon
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Krupka, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of dividend flows of selected three Czech and three Slovak banks into their parent companies and the subsequent comparison of given banks. The first part of the thesis contains a theoretical definition of the basic concepts that are related to the international financial institutions and the process of payment of dividends within the banking sector. In the remaining parts, the thesis deals with the detailed analysis of the development of dividends paid by individual banks and the causes that affected these flows between 2005 and 2016. Subsequently, banks are compared on the level of the Czech and Slovak Republics.
Klíčová slova: parent company; dividend; dividend policy; subsidiaries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: