Marketing na sociálních sítích zaměřený na generaci Z

Název práce: Marketing na sociálních sítích zaměřený na generaci Z
Autor(ka) práce: Červená, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingem uskutečňovaným na sociálních sítích a cíleným na generaci Z. Jejím cílem je poskytnout doporučení společnostem s cílovou skupinou Z, které chtějí pro svoji marketingovou strategii využívat sociální sítě. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy jako sociální síť, internetový marketing, generace Z a influencer. Součástí práce je také rozbor podstatných rozdílů mezi generací Z a generací mileniánů souvisejících s marketingem. Praktická část práce se věnuje provedenému výzkumu a jeho vyhodnocení. V poslední kapitole jsou podána závěrečná doporučení, která jsou cílem této práce.
Klíčová slova: generace Z; internetový marketing; sociální sítě
Název práce: Social media marketing focused on Generation Z
Autor(ka) práce: Červená, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with social media marketing focused on Generation Z. The aim of this work is to provide recommendations for companies with Generation Z as their target group, who intend to use social media for their marketing strategy. In the theoretical part, there is an explanation of the basic terms such as social media, Internet marketing, Generation Z and influencer. The work also includes an analysis of the differences between Generation Z and Millennials related to marketing. The practical part is devoted to the executed research and its evaluation. Finally, the last chapter gives final recommendations, which are the aim of this work.
Klíčová slova: social media; Internet marketing; Generation Z

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 4. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: