Funkcionální analýza organizace

Název práce: Funkcionální analýza organizace
Autor(ka) práce: Frydrych, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá funkcionální analýzou vybrané organizace, za účelem ověření, zda je schopna plnit své základní funkce. Jádrem je analýza čtyř subsystémů organi-zace podle schématu AGIL, jehož autorem je americký sociolog Talcott Parsons. Samotné analýze přechází teoretická část, která poskytne výchozí vhled do proble-matiky organizace na pozadí sociologických paradigmat.
Klíčová slova: funkcionální analýza; sociologické paradigma; schéma AGIL; formální organizace
Název práce: Functional Analysis of the Organization
Autor(ka) práce: Frydrych, František
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the functional analysis of a selected organization with the aim to verify its ability to fulfil essential business functions. The main object of the thesis is to analyse four subsystems of the organization according to the AGIL scheme developed by the American sociologist Talcott Parsons. The thesis also includes the theoretical framework which provides the comprehensive study of the organization with respect to sociological paradigms.
Klíčová slova: Sociological paradigm; Formal organisation; AGIL scheme ; Functional Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63406/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: