Návštěvnost hotelových restaurací

Název práce: Návštěvnost hotelových restaurací
Autor(ka) práce: Machalová, Katarína Annette
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Daňková, Zdeňka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou segmentu hotelových restaurací, který se nachází na pomezí ubytovacích a stravovacích zařízení. V práci jsou na základě sesbíraných dat pomocí lineární regresní analýzy sestaveny statistické modely popisující návštěvnost hotelových restaurací se zaměřením na polední a večerní provoz hotelových restaurací na Praze 1. Vstupní data a vytvořené modely jsou v závěru práce analyzovány a interpretovány.
Klíčová slova: Restaurace; Lineární regresní analýza; Hotel
Název práce: Hotel restaurants traffic analysis
Autor(ka) práce: Machalová, Katarína Annette
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Daňková, Zdeňka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with issues of segment of hotel restaurants, which is part of the hospitality industry. Based on collected data from hotel restaurants located at municipal part of Prague 1 two linear regression models are created, focused on lunch and diner service. Data and models are further analysed and interpreted at the end of the thesis.
Klíčová slova: Restaurant; Hotel; Linear regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: