Postprodukce v digitální fotografii: Retušování pleti se zachováním struktury a implementace efektu živlů

Název práce: Postprodukce v digitální fotografii: Retušování pleti se zachováním struktury a implementace efektu živlů
Autor(ka) práce: Pracnová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá fotografickou postprodukcí, konkrétně retuší fotografií. Je zaměřená na retušování portrétů a přidávání speciálních efektů ve Photoshopu. Cílem práce je pojmenovat a pečlivě popsat některé postupy používané při retušování tak, aby je pochopil i čtenář, který nemá s Photoshopem mnoho zkušeností. V úvodu práce si vysvětlíme pojem retušování a následně postupně rozebereme retuš jednotlivých částí fotografie. Na konkrétních příkladech si zde ukážeme, jak retušovat tvář, oči, rty i vlasy, nebo jak tvarovat obličej a tělo, a to vše nedestruktivním způsobem tak, abychom mohli jakékoliv kroky kdykoliv navrátit nebo libovolně změnit, aniž bychom poškodili originální snímek. V závěrečné části předvedeme přidávání efektů tak, aby nepůsobily nepřirozeně a „placatě“. Kromě zavedených postupů zde ukážeme i několik „vylepšení“ nebo vychytávek, které jsme si osvojili při tvorbě fotografií, a díky kterým lze lépe využít dostupné funkce Photoshopu.
Klíčová slova: Photoshop; postprodukce; digitální fotografie; retuš; speciální efekty
Název práce: Post production in digital photography: Retouching skin while retaining skin texture and implementing the effect of elements
Autor(ka) práce: Pracnová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis concentrates on the photography postproduction, namely photo retouching. It focuses on portrait retouching and adding special effect into photographs using Photoshop.The goal of this paper is to name and thoroughly describe some of the methods used in retouching in a way that will be undestandable to a reader without a great knowledge of Photoshop.In the introduction, we’ll explain what retouching is in general and then we’ll go through the process of rerouching certain parts of the photograph – namely skin, eyes, lips and hair. We’ll also show the reader how to shape the body and the face in a photograph, all in a nondestructive way, so we can always take a few steps back in our postproduction process without losing the quality of the original photograph.In the last section we’ll show how to add special effects into photograph without it seeming unnatural and „flat“. Except the generally recognised methods, We’ll show some of the methods that we personally invented during my work with photography, that make the use of the already availible Photoshop features easier.
Klíčová slova: postprodution; digital photography; retouch; Photoshop; special effects

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: