Brand management

Název práce: Brand Management
Autor(ka) práce: Fíla, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The bachelor thesis on Brand Management topic is focused on solving given problems in specific conditions of economic practice and on the basis of the theoretical and methodological knowledge, obtained by studying professional literature from the area and their subsequent application into the Czech company EYELEVEL, s.r.o.
Klíčová slova: brand features; brand management; valuation methods of trademarks; brand; trademark; brand value
Název práce: Brand management
Autor(ka) práce: Fíla, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Brand management je zaměřena na řešení dané problematiky v konkrétních podmínkách hospodářské praxe a to na základě teoreticko- metodolo-gických poznatků, získaných studiem odborné literatury z dané oblasti a jejich následné aplikace do české firmy EYELEVEL, s.r.o.
Klíčová slova: značka; ochranná známka; hodnota značky; funkce značky; řízení značky; metody oceňování ochranných známek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 8. 2013
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 7. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43667/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: