Firemní identita a design nové značky papírenských produktů

Název práce: Firemní identita a design nové značky papírenských produktů
Autor(ka) práce: Bendová, Alexandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chabirova, Majja
Oponenti práce: Dědic, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je tvorba firemní identity pro úspěšné uvedení nového produktu na trh. Práce má sloužit jako snadno použitelný komplexní nástroj, který pomůže budovat konzistentní branding pro začínající firmy. V teoretické části je objasněno, co firemní identita je a proč by úspěšná firma měla budování firemní identity věnovat náležitou pozornost. Obsahem teoretické části je také vysvětlení základních pojmů, souvisejících s firemní identitou, např. firemní komunikace, kultura, design, logo, barevná paleta a další.Praktická část převádí teoretické poznatky na kontrétní příklad a tím je navržení jednotné firemní identity pro zcela novou značku Listonoš, pod kterou by měla v budoucnu probíhat prodejní distribuce originálních narozeninových přání. Cílem bakalářské práce je vytvořit funkční identitu, která značku úspěšně uvede na český trh a pomůže jí se na něm zakotvit.
Klíčová slova: firemní identita; firemní image; značka
Název práce: Corporate Identity and Design of a New Brand of Paper Products
Autor(ka) práce: Bendová, Alexandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chabirova, Majja
Oponenti práce: Dědic, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with the topic of forming of corporate identity for successful introduction of the new product to market. The thesis will play the role of a complex tool that can help creating consistent branding of a new company. In the theoretical part, you can find what corporte identity is and why it is important for successful company. Moreover, there are definitions of essential terms connected to corporate identity such as corporate communication, culture, design, logo, color palette, etc.The empirical part shows a specific example described in the theoretical part of the thesis. There you can find model of corporate identity for a new brand “Listonoš” whose main concern is to sell birthday cards. The aim of the thesis is to create working model of a corporate identity that will help the brand to come and prevail on the stock successfully.
Klíčová slova: corporate image; corporate identity; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: