Ženy a muži v reklamě

Název práce: Ženy a muži v reklamě
Autor(ka) práce: Višňáková, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je výzkum, jak jsou v současné době prezentovány role mužů a žen v reklamě a jak se jejich zobrazení změnilo za posledních deset let. K výzkumu byla použita metoda kvantitativní obsahové analýzy. Pomocí této metody byly analyzovány inzeráty v časopise Týden, publikované v letech 2005 a 1995. Další užitou metodou je diskusní skupina. Byly realizovány dvě diskusní skupiny, jedna se ženami, druhá s muži.
Klíčová slova: diskusní skupina; obsahová analýza; gender; ženy a muži

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: