Vliv eura na vzájemný obchod vybraných zemí EU

Název práce: Vliv eura na vzájemný obchod vybraných zemí EU
Autor(ka) práce: Luková, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vlivem eura na vzájemný obchod států Evropské unie. Data obsahují 25 států EU, které jsou rozděleny do dvou datových souboru podle délky členství, pozorované v období 2004-2016. Za pomocí gravitačního modelu a modelu fixních efektů byl zjištěn pozitivně signifikantní efekt členství v eurozóně. To však pouze pro státy, které jsou členy EU od roku 1995. Euro zvyšuje obchod mezi takovými státy v průměru o 53,3 %. Kromě toho bylo zjištěno, že dvojice člen-nečlen eurozóny spolu obchodují více než dvojice nečlen-nečlen a to v průměru o 26,7 %. Efekt členství v eurozóně se pro státy, které vstoupily do EU před rokem 1995, ukázal jako statisticky nevýznamný.
Klíčová slova: euro; eurozóna; bilaterální obchod; gravitační model; Evropská unie
Název práce: The impact of the euro on the international trade between countries within the European Union
Autor(ka) práce: Luková, Daniela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study examines the influence of the euro on the international trade between countries within the European Union. It compares a total of 25 countries divided into two data sets, based on the beginning of their membership in EU, in the time period between 2004 and 2016. Using the gravity model and the fixed effects model, a positively significant effect of EU membership was found. That however, only applies to the countries that joined the EU in 1995 or later. The international trade between these countries has increased by 53.3 % on average. It was also found, that the trade between the member-nonmember pairs of countries is higher by 26.7 % than between the nonmember-nonmember pairs. The influence on countries, who joined the EU before 1995, appeared to be statistically insignificant.
Klíčová slova: euro; eurozone; bilateral trade; gravity model; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64164/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: