Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kultury. Pivovary na Šumavě a v Pošumaví

Název práce: Ekonomické aspekty rozvoje gastronomie jako součásti lokální a regionální kultury. Pivovary na Šumavě a v Pošumaví
Autor(ka) práce: Pilař, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje tématu vlivu lokálních pivovarů na regionální rozvoj v kontextu gastronomického a kulturního turismu. Jako sledovaný region jsem si vybral jižní část Šumavy a Pošumaví. V teoretické části se věnuji historii pivovarnictví v Čechách a ve vybraném regionu. Dále se věnuji vlivu pivního turismu na regionální rozvoj. V praktické části jsem vedl rozhovor se zástupci vybraných pivovarů o situaci pivovarnictví v regionu. Dále jsem sestavil srovnávací tabulky a SWOT analýzu.
Klíčová slova: Pivní turismus; regionální kultura; cestovní ruch; pivovarnictví
Název práce: Economic aspects of the development of gastronomy as part of local and regional culture. Breweries in Bohemian Forest and Bohemian Forest region
Autor(ka) práce: Pilař, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the influence of local breweries on regional development in the context of gastronomic and cultural tourism. I chose the southern part of Bohemian Forest and Bohemian Forest region as the region I watched. In the theoretical part I devote the history of brewing in Bohemia and the selected region. In addition, I devote myself to the influence of beer tourism on regional development. In practical Part I conducted an interview with representatives of selected breweries about the situation of brewing in the region. I have also compiled correlation tables and SWOT analysis.
Klíčová slova: regional culture; tourism; brewing; Beer turism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64898/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: