Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv marketingové komunikace na spotřební chování specifické sociální kategorie

Autor práce: Soukal, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Bartoňová , Kristýna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv marketingové komunikace na spotřební chování specifické sociální kategorie
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přístupem marketingové komunikace ve sportovním klubu Adidas Runners Prague. Jejím hlavním cílem je analyzovat a zhodnotit marketingovou komunikaci v Adidas Runners a na a základě této analýzy s promítnutím specifik českého trhu se sportovním oblečením, přesněji obuví porovnat spotřební a kupní chovaní uvnitř skupiny ve srovnání s běžným chováním v Čr. Teoreticko-metodologická část shrnuje dosavadní poznatky k problematice marketingu, definuje základní pojmy a popisuje metodiku, která byla využita pro vypracování. Praktická část se věnuje konkrétním údajům o značce. Dále zkoumá vnímání značky mezi spotřebiteli s využitím dat z MML-TGI a vlastního dotazníkového šetření.
Klíčová slova: vnímání značky; MML-TGI; marketingová komunikace; spotřební chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv marketingové komunikace na spotřební chování specifické sociální kategorie
Překlad názvu: Influence of Marketing communication on consumer behaviour in Adidas Runners running club
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with marketing communication in Adidas Runners Prague. Its main objective is to analyze and evaluate the marketing communication in Adidas Runners and on the basis of this analysis with the projection of the specifics of the Czech sportswear market, more precisely the shoes, to compare consumer and purchasing behaviours within the group compared to the usual behaviour in the Czech Republic. The theoretical-methodological part summarizes the current knowledge of marketing, defines the basic concepts and describes the methodology used for the elaboration. The practical part inform about specification of brand. It also explores brand awareness among Czech consumers using MML-TGI data and its own questionnaire survey.
Klíčová slova: Consumer behaviour; marketing communication; brand perception; MML-TGI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2017
Datum podání práce: 18. 9. 2018
Datum obhajoby: 03.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63371_soum01.pdf [2,53 MB]
Oponentura58829_Bartoňová .pdf [371,67 kB]
Hodnocení vedoucího63371_janjiri.pdf [371,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63371/podrobnosti